کفش تنیس نایک Vapor Pro Clay

7,490,000 تومان
مورد استفاده کارلوس آلکاراز🇪🇸 رنک ۱ تنیس جهان

راکت تنیس بابولات PureAero2023

12,980,000 تومان
مشخصات فنی وزن:  ۳۰۰ گرم اندازه سر راکت: ۱۰۰ اینچ الگوی زهکشی: ۱۹*۱۶ گریپ: ۲ و ۳

کفش تنیس نایک Vapor Pro Clay

7,490,000 تومان
مورد استفاده رنک ۱ تنیس مردان جهان کارلوس آلکاراز🇪🇸